Faces Of Human Rights

Wat hebben een Duitse soldaat uit de Tweede Wereldoorlog, een Syrische vluchteling, een overlevende van de Holocaust en een Afrikaanse kindsoldaat met elkaar te maken? Op het eerste gezicht niets. Of toch wel? Deelnemers zoeken naar zo veel mogelijk raakvlakken en verschillen tussen mensen en conflicten vroeger én vandaag. De rode draad: mensenrechten!

Was haben ein deutscher Soldat aus dem Zweiten Weltkrieg, ein syrischer Flüchtling, ein Überlebender vom Holocaust und ein afrikanischer Kindersoldat miteinander zu tun? Auf den ersten Blick nichts. Oder doch? In diesem interaktiven Workshop suchen Teilnehmer nach Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen Menschen und Konflikten von damals und heute. Der rote Faden: Menschenrechte!