Projects

OPEN AIR EXPO: UNDER THE UNIFORM (01.07 – 20.09.2020)

Dicht bij de werkelijkheid, authentiek, persoonlijk: aan de hand van originele foto´s, brieven, herinneringen van nabestaanden én een zelfgecomponeerde ´soundscape´ vertelt de openluchttentoonstellung ´Onder het uniform´ het verhaal van drie Duitse soldaten. De tentoonstelling werd uitgewerkt door twee vrijwilligers van Huis Over Grenzen. 

Lebensnah, authentisch, persönlich: die Freiluftausstellung „Unter der Uniform“ erzählt mithilfe von Originalfotografien, Briefen und den Erinnerungen noch lebender Verwandten sowie einer selbst komponierten Soundscape das Schicksal von drei deutschen Soldaten. Die Ausstellung wurde gestaltet von zwei Freiwilligen im Huis over Grenzen.

Info

 


STORIES OF SEPTEMBER (11 – 17.11.2019)

Via slam poetry, grafische kunst- en digital storytellingworkshops werkten leerlingen van de WICO-campus St.-Jozef Lommel en Oberschule Soltau (D) met Villa Basta vzw rond de betekenis van 75 jaar bevrijding voor de wereld vandaag en de toekomst. Dit project werd mogelijk gemaakt door CERA, Jong Redt Oud/ provincie Limburg, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V en Huis Over Grenzen. 

Schüler/Innen des WICO-Campus St.-Jozef Lommel und der Oberschule Soltau (D) arbeiteten mit Villa Basta vzw an der Bedeutung von 75 Jahren Befreiung für die heutige und zukünftige Welt. Dieses Projekt wurde von CERA, Jong Redt Oud / Provinz Limburg, dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V und Huis Over Grenzen ermöglicht.

Info: facebook.com/storiesofseptember

Fotos: Yves Wouters

 


THE POWER OF HUMAN RIGHTS (15 – 20.10.2019)

24 jeugdwerkers, 12 verschillende landen, een vijfdaagse rond mensenrechten(educatie): stof tot nadenken en voer voor uitwisseling van ervaringen en debat. Op 19 oktober stelden de deelnemers workshops en methodieken rond human rights education voor aan een publiek. Dit project werd mogelijk gemaakt door Erasmus+, Jint vzw en Huis Over Grenzen Lommel. 

24 Jugendarbeiter, 12 verschiedene Länder, eine fünftägige Veranstaltung zum Thema Menschenrechte (Bildung): Denkanstöße und Anregungen zum Erfahrungsaustausch und zur Debatte. Am 19. Oktober präsentierten die Teilnehmer an einem Publikum Workshops und Methoden zur Menschenrechtserziehung. Dieses Projekt wurde ermöglicht durch Erasmus +, Jint vzw und Huis Over Grenzen Lommel. 

Foto: Huis Over Grenzen


METAMORPHOSIS ACROSS TIME (18 – 22.09.2019)

In 2019 werd de Duitse Oorlogsgravendienst 100 jaar. Belgische en Duitse jongeren werkten een muziekstuk uit dat ze opvoerden tijdens de Internationale Dag van de Vrede. Op 21.09 werd ook het stoffelijk overschot van drie recent gevonden Duitse militairen uit WOII begraven en werd een vredesklok onthuld. Het project werd mogelijk gemaakt door Nationale Loterij, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V, Stad Lommel, Bundeswehr en Defensie.

2019 wurde der Deutsche Kriegsgräberdienst 100 Jahre alt. Während dieses Projekts schrieben belgische und deutsche Jugendliche ein Musikstück, das sie am Internationalen Friedenstag aufführten. Am selben Tag wurden auch die Überreste von drei kürzlich gefundenen deutschen Soldaten beigesetzt und wurde eine Friedensglocke enthüllt. Das Projekt wurde ermöglicht durch die Nationale Lotterie, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V, Huis Over Grenzen, die Stadt Lommel, die Bundeswehr und Defensie.

Fotos: Yves Wouters

 


STAGE OF MIND (08. – 19.07.2019)

Stage of Mind was een uitwisselingsproject tussen jongvolwassenen uit Oekraine, Syrië, Burkina Faso, Irak, Polen, Roemenië, Spanje en Duitsland. Onder begeleiding van Kundabuffi vzw (www.kundabuffi.be) drukten deelnemers zich via verschillende kunstvormen uit over thema´s als oorlog, vrede, mensenrechten en diversiteit. Op 18.07 voerden ze een theater- en muziekvoorstelling op. Het project werd mogelijk gemaakt door Erasmus+, Jint vzw, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V en Huis Over Grenzen Lommel. 

Stage of Mind war ein Austauschprojekt zwischen jungen Erwachsenen aus der Ukraine, Syrien, Burkina Faso, dem Irak, Polen, Rumänien, Spanien und Deutschland. Unter Begleitung von Kundabuffi vzw  drückten die Teilnehmer sich durch verschiedene Kunstformen aus über Themen wie Krieg, Frieden, Menschenrechte und Diversität. Am 18.07 führten sie eine Theater- und Musikperformance auf. Das Projekt wurde von Erasmus +, Jint vzw, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V und Huis Over Grenzen Lommel ermöglicht.

Fotos: Yves Wouters

 


MEMORY IN MOTION (12 – 18.11.18)

Via theater-, audiorecording- en stopmotionworkshops werkten Belgische en Duitse scholieren met Villa Basta  vzw over de betekenis van 100 jaar Wapenstilstand voor de wereld vandaag en de toekomst. Dit project werd mogelijk gemaakt door de Provincie Limburg, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V en Huis Over Grenzen.

In Theater-, Audio- und Stop-Motion-Workshops arbeiteten belgische und deutsche Studenten mit Villa Basta vzw an der Bedeutung von 100 Jahren Waffenstillstand für die heutige und zukünftige Welt. Dieses Projekt wurde von der Provinz Limburg, dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V und Huis Over Grenzen ermöglicht.

Fotos: Huis Over Grenzen

Alle videos op https://www.youtube.com/channel/UCjdsc8_-Yg-wgBrhsYxGjhg/featured


PERSONAL CHALLENGE ‘yEUrope’ (07 – 17.08.18)

Acht leerlingen van de ‘Integrierte Gesamtschule’ van Landau (D), één project, één thema: Europese integratie. Onmogelijk? Helemaal niet! Onze vrijwilliger Levi nam deze heren mee op een reis die ze nooit zullen vergeten!

Acht Schüler der Integrierten Gesamtschule Landau (D), ein Projekt, ein Thema: Europäische Integration. Unmöglich? Gar nicht! Unser Freiwilliger Levi nahm diese Männer mit auf eine Reise, die sie nie vergessen werden!


DANCE AGAINST STRANGENESS (09 – 15.07.2018)

Deze dans- en muziekvoorstelling was het resultaat van een uitwisselingsproject tussen Europese jongvolwassenen en bewoners van het opvangcentrum voor vluchtelingen in Lanaken. Samen met Kundabuffi vzw en theatermaakster Nele Menner drukten ze zich via dans en muziek uit over samenhorigheid en verdraagzaamheid. Het project werd mogelijk gemaakt door Erasmus+, Jint vzw, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V en Huis Over Grenzen Lommel.    

Diese Tanz- und Musikperformance war das Ergebnis eines Austauschprojekts zwischen jungen Erwachsenen aus Europa und Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in Lanaken. Zusammen mit Kundabuffi vzw und Theatermacherin Nele Mennes drückten sie sich durch Tanz und Musik aus über Solidarität und Toleranz. Das Projekt wurde von Erasmus +, Jint vzw, dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V und Huis Over Grenzen Lommel ermöglicht.


MEMORY BOXES (15 – 19.11.17)

Leerlingen van de WICO Campus Lommel en de ´Neue Oberschule Braunschweig´ werkten samen aan ´Memory boxes´: mini-exposities van hun eigen gedachten en visie op mensenrechten. Tijdens de herdenkingsplechtigheid ´Volkstrauertag´ stelden de leerlingen ze voor aan het publiek. 

Schüler des WICO-Campus Lommel und der Neuen Oberschule Braunschweig arbeiteten gemeinsam an “Memory Boxes”: Mini-Ausstellungen zu ihren eigenen Gedanken und ihren Vorstellungen von Menschenrechten. Während der Gedenkfeier am Volkstrauertag stellten die Studierenden sie der Öffentlichkeit vor.


INTERNATIONAL YOUTH EXCHANGE ´ACT FOR PEACE´ (21 – 27.08.2017)

Hoe kunnen we elkaar beter leren begrijpen? Hoe kunnen we uitgroeien tot gelukkige, hoopvolle en actieve burgers in een geglobaliseerde wereld? 30 jongvolwassenen uit vijf verschillende Europese landen en bewoners van het opvangcentrum voor vluchtelingen in Lanaken gingen hierover in gesprek. Het project werd mogelijk gemaakt door Erasmus+, Jint vzw, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V en Huis Over Grenzen Lommel.    

Wie können wir lernen, uns besser zu verstehen? Wie können wir in einer globalisierten Welt zu glücklichen, hoffnungsvollen und aktiven Bürgern heranwachsen? 30 junge Erwachsene aus fünf verschiedenen europäischen Ländern und Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in Lanaken diskutierten darüber. Das Projekt wurde von Erasmus +, Jint vzw, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V und Huis Over Grenzen Lommel ermöglicht.